Přihláška


Akce
Účastník
Adresa
Zákonný zástupce
Dávám výslovně souhlas s tím, aby Václav Machač, IČ 62687999, (dále jen „Správce“) zpracovával v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o Ochraně fyzických údajů a volném pohybu těchto údajů osobní údaje dítěte a zákonných zástupců dítěte za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi. Beru na vědomí, že správce předává osobní údaje Studiu aktivní rekreace s.r.o., IČ 27490807.

Souhlasím, aby Správce zpracovával fotografie, videa a zvukové záznamy účastníka akce za účelem prezentace na webu a sociálních sítích.

Jsem informován, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne ukončení akce, na kterou je dítě přihlášeno. Jsem srozuměn se svým právem mít přístup ke svým osobním údajům, požadovat jejich opravu a odvolat tento Souhlas.