Nejčastější dotazy

Lyžařská a snowboardová škola

 

1.   Jak postupujete při nepříznivých sněhových podmínkách?
2.   Jak je zajištěn dohled nad dětmi v době mezi výukou?
3.   Musí mít děti při lyžování hole?
4.   Moje dítě má strach z jízdy na vleku. Jak na to?
5.   Musí mít děti při lyžování a snowboardění přilbu?
6.   Jakým způsobem jsou děti rozdělovány do družstev?
7.   Kdy je vhodné začít s lyžováním a snowboarděním?

 

Nepříznivé sněhové podmínky

otázka: Jak postupujete při nepříznivých sněhových podmínkách?

odpověď: Při nepříznivých sněhových podmínkách se řídíme tímto postupem: 
a) změna termínu Lyžařské a Snowboardové školy
b) změna místa absolvování "Lyžařské a Snowboardové školy" 
za místo výše položené
c) kombinace těchto možností

Každá změna je rodičům oznámena a v případě potřeby individuálně konzultována. Pokud by v extrémním případě byla Lyžařská a Snowboardová škola zrušena, byla by platba v plné výši vrácena (viz bod 4.3. všeobecných podmínek: 
Podmínky)
 

Dohled

otázka: Jak je zajištěn dohled nad dětmi v době mezi výukou?

odpověď: Po celou dobu zájezdu zajišťují dohled nad dětmi lyžařští a snowboardoví instruktoři.

Pozn.: K naší výuce lyžování a snowboardění patří také čas, který není věnován přímo výuce. Jsou to plánované pauzy určené pro regeneraci organizmu a občerstvení, oběd a následná relaxace, doprava do místa výuky a zpět. Po celou tuto dobu se naši instruktoři věnují dětem.

 

Hole

otázka: Musí mít děti při lyžování hole?

odpověď: V úvodních lekcích výuky nejsou u začínajících lyžařů hole nutností.

 

Jízda na vleku

otázka: Moje dítě má strach z jízdy na vleku. Jak na to?

odpověď: Děti se učí jízdě na vleku v několika krocích. V prvních lekcích výuky, po zvládnutí základních lyžařských nebo snowboardových dovedností, začínají děti používat Baby vlek. Tedy vlek, který je založený na principu "chytím se lana a nechám se táhnout". Při jízdě na Baby vleku děti většinou necítí strach, protože je umístěn na velmi mírném svahu a pro jeho opuštění se stačí kdykoli pustit lana. V určité fázi výuky je nutné zvládnout jízdu na běžném lyžařském vleku. Děti se nejprve naučí pomocí cvičné kotvy jak nastoupit a jak se nechat táhnout - "motorem" je instruktor. Poté začíná nácvik jízdy na lyžařském vleku. Obsluha vleku je vždy dopředu seznámena s tímto faktem a na samotném nácviku se podílí udělováním pokynů a pomocí při nastupování společně s instruktorem. Děti opouští vlek v prvním výstupovém místě, tedy po jízdě do mírného kopce.

Pozn.: Již dopředu jsou děti upozorněny, že pád na vleku není ostuda a že pády k nácviku patří. Pokud k pádu dojde, obsluha vlek zastaví a dítě má dost času na opuštění prostoru vleku ať již vlastními silami nebo za pomoci instruktora. 

 

Přilba

otázka: Musí mít děti při lyžování a snowboardění přilbu?

odpověď: V současné době není zákonem daná povinnost užívat na sjezdovkách přilbu. Ale při přeplněnosti sjezdových tratí a způsobu jízdy většiny lyžařů a snowboardistů je používání přilby u dětí nutností. Nebezpečí nehrozí z vlastního pádu dítěte při jízdě, ale především ze srážky s dospělým lyžařem nebo snowboardistou. Proto používání přilby doporučujeme.

Pozn.: Přilba by měla mít odpovídající velikost. Pod přilbu není vhodné používat čepici nebo čelenku. Při mrazivém počasí je možné použít tenkou lyžařskou kuklu.

 

Rozdělení do družstev

otázka: Jakým způsobem jsou děti rozdělovány do družstev?

odpověď: Děti jsou rozdělovány do družstev podle lyžařské nebo snowboardové výkonnosti. Každé družstvo vede jeden lyžařský nebo snowboardový instruktor, který provádí výuku.

Pozn.: Při rychlejším rozvoji lyžařských nebo snowboardových dovedností jsou děti přeřazovány do "výkonnějších" družstev.

 

Věk pro lyžování a snowboardění

otázka: Kdy je vhodné začít s lyžováním a snowboarděním?

odpověď: S lyžováním je možné začít ve věku 2-3 let. Jako nejnižší hranici pro snowboardění se uvádí věk 8 let.

Vysvětlení: Jedním z nejzávažnějších motorických úkonů, které se dítě v raném věku naučí, je chůze. K jejímu zvládnutí dochází asi v jednom roce věku a představuje velice zásadní změnu - vzpřímený postoj, nezávislé přenášení hmotnosti z nohy na nohu. Můžeme to označit jako "trvalý boj o rovnováhu". Ve věku 2-3 let není rozvoj rovnovážné jistoty přenášení hmotnosti z jedné nohy na druhou zdaleka dokončený. Z toho důvodu je pro malého začátečníka vhodnější nechat každou dolní končetinu samostatnou, svobodnou v pohybu. Z tohoto pohledu se jeví vhodnější začít u nejmenších adeptů s lyžováním. (podle J. Tremla)