Nejčastější dotazy

BIKE

1.   Jaká je náplň tématu BIKE?
2.   Mám mít vlastní kolo? A jaké?
3.   Jakou mám mít cyklistickou výbavu?
4.   Jak je zajištěn dohled nad dětmi? Kdo jim pomůže v případě technických problémů? 
5.   Musí mít děti přilbu, případně další ochranné pomůcky?
6.   Po jakých trasách se jezdí?
7.   Jak velké jsou cyklistické skupiny? 
8.   Od kolika let se můžou děti hlásit na téma BIKE? 

BIKE - náplň

otázka: Jaká je náplň tématu BIKE?

odpověď: Základem programu BIKE je:

1. nácvik cyklistických dovedností - trénink rovnováhy, překonávání překážek, ...na i přes překážku, ...dolů, jízda po zadním (předním) kole, padání atd.
2. technické dovednosti - výměna duše, seřízení brzd atd.
3. soutěže
4. jízda po kratších trasách

"Bikerskou" část tvoří pouze část táborového programu. Ve zbývajícím čase se "bikeři" zapojují do programu dalších skupin a běžného táborového života.

 

Jaké kolo

otázka: Mám mít vlastní kolo? A jaké?

odpověď: Ano, každý účastník programu BIKE musí mít vlastní horské nebo trekové kolo.

Pozn.: Kolo musí být seřízené, vybavené a bez závad.

 

Cyklistická výbava

otázka: Jakou mám mít cyklistickou výbavu?

odpověď: Základní vybavení kola řeší "příloha č.13 k vyhlášce č.341/2002 Sb." Mezi další vybavení, které by měl mít účastník programu BIKE patří: ochranné pomůcky (viz otázka Přilba a ochranné pomůcky), náhradní duši, lepení na duše, zámek, láhev na pití, batůžek na záda, pohotovostní sadu nářadí, hustilku.

Pozn.:
 Zde najdete přílohu č.13 k vyhlášce č.341/2002 Sb.
 

Dohled

otázka: Jak je zajištěn dohled nad dětmi? Kdo jim pomůže v případě technických problémů?

odpověď: Dohled nad dětmi vykonává zkušený "cyklistický" vedoucí a "cyklistický" praktikant, se kterými děti absolvují jednotlivé části programu (viz otázka BIKE - náplň). Technické problémy (spadlý řetěz, píchlá pneumatika...) se řeší společně s vedoucím a jsou součástí nácviku technických dovedností. 

Pozn.: Technické závady jsou běžnou součástí cyklistiky. Skupina "bikerů" tvoří team, který bere "technické závady" s úsměvem a pomáhá při jejich odstraňování.

 

Přilba a ochranné pomůcky

otázka: Musí mít děti přilbu, případně další ochranné pomůcky?

odpověď: Ano, děti musí mít přilbu. Dále doporučujeme rukavice a brýle. Rukavice chrání ruce při pádech během nácviku bikerských dovedností. Brýle potom před hmyzem a prachem, který může být za jízdy, pokud se octne v očích, nebezpečným elementem. Dalšími pomůckami mohou být chrániče kolen a loktů (většinou se používají chrániče určené pro skateboarding a in-line bruslení).

Pozn.: Přilba musí mít odpovídající velikost a tvar. Musí "sedět".

 

Trasy a jejich bezpečnost

otázka: Po jakých trasách se jezdí?

odpověď: Trasy a prostor pro nácvik "bikerských" dovedností jsou vybírány s ohledem na bezpečnost účastníků. Vzhledem k tomu, že základní filozofií je cyklistika v přírodě, pohybujeme se na značených trasách, lesních a polních cestách a většinou se vyhýbáme jízdě po silnicích a jiných frekventovanějších komunikacích.

 

Velikost skupin

otázka: Jak velké jsou cyklistické skupiny?

odpověď: Ve většině případů je cyklistická skupina tvořena max. 15 dětmi s doprovodem 2 instruktorů. Velikost skupiny je při konkrétních činnostech ovlivněna trasou a prostorem, ve kterém se činnost odvíjí, s ohledem na bezpečnost účastníků.

 

Věk

otázka: Od kolika let se můžou děti hlásit na téma BIKE?

odpověď: Vzhledem k somatickému a motorickému vývoji dítěte je nejnižší věková hranice stanovena na 10 let.