Ski & Snb škola 2022 byla zrušena

Vzhledem k platným "Covidovým" pravidlům byla Ski & Snb škola 2022 zrušena. Současné znění pravidel nám neumožňuje skupinovou výuku lyžování a snowboardění realizovat.

Máme rádi sníh, lyžování a snowboardění. A věříme, že se brzy opět uvidíme.